«Ciutadella ja té cartell per anunciar la festa»

DIARI MENORCA