Per què pareix tan real?

DIARI MENORCA
— Culture Club —